O nás

Medeurix je agentúra, ktorá sa venuje organizovaniu odborných stáži a vyhľadávaniu pracovných pozícií pre lekárov a kvalifikovaný zdravotnícky personál z členských krajín EÚ do Nemecka, Švajčiarska, Francúzska, Veľkej Británie a Blízkeho východu. Tím Medeurixu je v svojej činnosti úspešný vďaka zahraničnému tímu spolupracujúcich lekárov, ktorí Vám v cudzom prostredí poskytnú cenné informácie, či už ako stážistovi, alebo ako novému zamestnancovi na danom pracovisku.

 

S čím Vám môže agentúra Medeurix pomôcť?

Študentom medicíny pomáhame získať hodnotnú odbornú stáž v zahraničí.

Lekárom sprostredkujeme prácu na špičkových klinikách v Nemecku a Švajčiarsku.

Zdravotníckemu personálu prinášame príležitosti nájsť si kvalifikovanú prácu v Nemecku a Švajčiarsku.

Naučíme Vás zvládnuť komunikatívnu nemčinu v lekárstve. Konzultačná hodina zdarma.

Naštartujeme Váš profesijný rast v odbore zdravotníctva.

Pomôžeme Vám pri sťahovaní a poskytneme cenné rady, ktoré sú nevyhnutné pri zvyknutí si na nové prostredie.

Ako bonus Vám vytvoríme profesionálnu vizitku, ktorou oslovíte potenciálnych zamestnávateľov.