Odporúčania

medvid

Vďaka agentúre Medeurix som absolvoval dvojmesačnú stáž v Berne, Švajčiarsku na Univerzitnej nemocnici. Na oddelení reumatológie, klinickej imunológie a alergológie mi bolo umožnené pacientov prijímať, vyšetrovať a s pomocou vedúcich lekárov oddelenia aj prepustiť. Podobne mi bolo umožnené pracovať aj v rámci poliklinickej časti oddelenia, zúčastniť sa postgraduálnych kurzov v oblasti Internej medicíny, reumatologických Clinical Skills Training sessions a bezplatne absolvovať trojdňový kongres švajčiarskej reumatologickej spoločnosti. V priebehu daných dvoch mesiacov mi agentúra bola schopná zabezpečiť ubytovanie a podporu v slovnom i písomnom prejave nemeckého jazyka. Počas celej stáže som mal prideleného lekára spolupracujúceho s agentúrou, ktorý mi pomáhal s administratívou a aklimatizáciou. V priebehu stáže mi Medeurix sprostredkoval ponuky sa pracovne zaradiť na dvoch klinikách v Nemecku a jednej priamo v hlavnom meste, v ktorom som stážoval. Po úspešnom absolvovaní pracovného pohovoru nastúpim do pracovného pomeru priamo v Berne, bezprostredne dva mesiace po ukončení stáže.

Spital Tiefenau, Bern 

Woman_Avatar_030310

Ďakujem za sprostredkovanie trojmesačnej stáže na gynekologicko – pôrodníckom oddelení v mestečku Schlieren, Švajčiarsko, 10 km od Zurichu. Spoločnosť MEDEURIX mi zabezpečila ubytovanie cca 300 metrov od nemocnice, stravovanie bolo možné v nemocničnej kantíne za zvýhodnené ceny pre zamestnancov. Na oddelení dominoval tím mladých lekárov, ktorí boli veľmi milí, tolerantní a prijali ma medzi seba. Na oddelení mi bolo umožnené podieľať sa na vizitách, spoznávať chod oddelenia, podieľať sa na vyšetrení pacientok, neskôr som mohla vyšetrovať aj sama za asistencie lekara. Asistovala som pri rôznych gynekologických operáciach a pôrodoch. Zúčastňovala som sa na seminároch, ktoré zabezpečovalo naše oddelenie. Počas týchto troch mesiacov som sa veľa naučila a zdokonalila v oblasti gynekológie a pôrodníctva a nemeckom jazyku. Za stáž mi nemocnica vyplácala mesačnú odmenu, ktorá pokryla moje náklady.

Gynäkologie und Gebursthilfe, Schlieren 

Petka PS

Chválim kvalitný výber nemocnice. Ponúkla mi možnosť prístupu na rôzne oddelenia a zúčastňovanie na všetkých lekárskych aj vedecko-výskumných činnostiach. Personál bol profesionálny a zároveň ochotný ponúknuť študentovi maximum, ako aj pomôcť s každým problémom. Výučbový program nedovolil študentovi nudiť sa. Súčasťou nemocnice bola aj bohatá knižnica a jedáleň s možnosťou využitia raňajok a obedov. Ubytovanie predstavovalo jednoposteľové izby pre každého študenta, poskytujúce súkromie, pokoj a luxus. Súčasťou izby bola vlastná kuchynka a sociálne zariadenie. Len pár krokov od ubytovania bola vzdialená nemocnica, zastávka hromadnej dopravy aj nákupné stredisko. Cestovanie bolo bezproblémové, prebiehalo podľa plánu. K dispozícii bola početná sieť autobusov aj vlakov s plným vybavením.

Klinikum für Gynäkologie und Gebursthilfe 

Vrzgula Foto

Vďaka Medeurix-u som absolvoval stáž na Klinike úrazovej chirurgie v Nemecku. Cirkulácia v nemocnici prebiehala bezproblémovo, za najväčšie plus považujem pravidlo, podľa ktorého boli skúsenému lekárovi pridelení maximálne dvaja študenti. Zúčastňoval som sa na ranných hláseniach, vizitách, aktívne na ambulanciách aj operačných sálach. Keď mi komunikácia v nemčine robila problémy, stretol som sa s trpezlivým a normálnym prístupom domácich. Medeurix mi okrem iného zabezpečil aj veľmi solídne ubytovanie, stravovanie, nemocničné prádlo a pomoc pri vybavovaní potrebných formulárov, čo znížilo moje obavy a stres z nového prostredia na minimum. Vďaka tejto pomoci hodnotím môj zážitkovo-vzdelávací pobyt v nemocnici v zahraničí veľmi kladne a môžem ho len vrelo odporučiť.

NRW - Unfallchirurgie 

Woman_Avatar_030310

Ďakujem agentúre MEDEURIX, že mi umožnila sa zúčastniť na trojtýždňovej stáži v neveľkej nemocnici v meste Geesthacht na severe Nemecka na internom oddelení. Počas tejto doby som mala možnosť spoznať chod oddelenia, zúčastňovať sa na vizitách, odoberať krv, vidieť a vyskúšať si rôzne vyšetrenia (gastroendoskopia, kolonoskopia, USG, EKG ...). Lekári boli veľmi milí, trpezliví, starostliví a prijali ma medzi seba. Mladý tím lekárov sa mi venoval a doteraz sme v kontakte. MEDEURIX mi zabezpečil zdarma slušnú samostatnú izbu asi 200 m od nemocnice s vlastným sociálnym zariadením a stravovanie v nemocničnej jedálni. Od mojej stáže uplynulo už niekoľko mesiacov, ale rada spomínam na tieto tri týždne. Vďaka MEDEURIXu som mohla vycestovať, zažiť nemeckú krajinu a spoznať nových ľudí.

Innere Medizin, Geesthacht 

Woman_Avatar_030310

Stáž vo Švajčiarsku bola veľmi prínosná skúsenosť. Ak máte vysokú úroveň nemčiny, stáž na rehabilitačnej klinike Vám pomôže bez stresu sa zorientovať v slovnej zásobe a vďaka Arbeitszeugnis získate pracovné miesto omnoho ľahšie ako absolvent univerzity bez skúseností. Klinika mala veľmi milý pracovný kolektív. Na všetko som od začiatku dostala pripravené manuály a ľudia mi radi a ochotne poradili. Niekoľkokrát do týždňa sme sa všetci lekári zúčastňovali interných prednášok kliniky, navyše bola možnosť absolvovať prednášky aj v Inselspital, kde dostanete aj potvrdenie o účasti. Každý lekár (aj ja) mal vlastnú kanceláriu a služobný mobil. Medeurix mi sprostredkoval aj výhodné ubytovanie priamo na klinike a stáž bola samozrejme platená nemocnicou. Po uplynutí dohodnutého času som si stáž mohla na mieste predĺžiť. Zlepšila som si úroveň nemčiny, urobila certifikát a s referenciami z kliniky mám teraz väčšiu šancu na trhu práce. Určite odporúčam vyskúšať. Ak sa bojíte ísť sami, uvedomte si, že vo Švajčiarsku je množstvo mladých ľudí, ktorí tam prichádzajú za prácou tak, ako vy. Ja som stretla pár úžasných priateľov, napriek rečovej bariére. Veľa šťastia!

Physikalische und Rehabilitative Medizin