FAQs

Máš ďalšie otázky?  Zodpovieme ich!

SLUŽBY – PREHĽAD

Medeurix sa zaoberá širokým servisom v oblasti medicínskej kariéry od stáži pre študentov medicíny, cez kariéru absolventov, až po spoluprácu s univerzitnými centrami pre študentov PhD.
Medeurix poskytuje služby v oblasti sprostredkovania zamestnania pre lekárov a zdravotné sestry bezplatne.
Cenník stáží a vzdelávacích programov je individuálny vzhľadom na krajinu, administratívnu náročnosť a dobu potrebnú na vybavenie.
Cenovú ponuku podľa miesta stáže Vám pošleme na vyžiadanie.

 

 

INTERNSHIP

Agentúra Medeurix sa snaží preniesť skúsenosti získané z minulých rokov do programu Medeurix INTERNSHIP. Organizuje odborné stáže pre študentov medicíny  4. a 5. ročníka s minimálnou znalosťou nemeckého jazyka B1 alebo francúzskeho jazyka B2.  Množstvo miest pre stáž je obmedzené a hlavným kritériom pri výbere je znalosť odborného jazyka. Maximálne množstvo študentov na jednom oddelení je 1 a na jednej klinike max 2 študenti.

 

ZDRAVOTNÉ SESTRY

Hľadáme zdravotné sestry s praxou v obore, ktorá bude preskúšaná pred pohovorom a znalosťou nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1 pre renomované kliniky v zahraničí.
Ponúkame vysoko nadštandardné platové ohodnotenie a servis s vybavením ubytovania a ostatných záležitostí.
Viac informácií obdržíte osobne u nás v kancelárii.
Dôraz sa kladie na jazyk a praktické znalosti.

 

LEKÁRI NEMECKO

Cielené vyhľadanie  pracovného miesta
Vyhľadáme Vám pracovné miesto, ktoré bude zodpovedať Vašim predstavám a možnostiam a zabezpečí Vám profesijný rast.
Hospitácia na klinike
Hospitácia je najbežnejším spôsobom, ako sa zoznámiť s budúcim pracoviskom. Trvá obvykle jeden až dva dni a cieľom je oboznámiť sa s novým pracoviskom. Po absolvovaní vstupného testu na Slovensku zorganizujeme pre Vás v krátkom čase hospitácu na Vašom budúcom pracovisku a zabezpečíme ubytovanie, cestu a stravu.
Sprievod počas pobytu v nemeckej nemocnici
Po príchode do Nemecka/Švajčiarska na Vás bude čakať náš konzultant, ktorý Vás vyzdvihne, dopraví do nemocnice a vybaví všetky potrebné záležitosti v danej krajine pre získanie miesta.
Pracovná zmluva
Náš právny konzultant Vám poskytne v Nemecku konzultáciu k uzatvoreniu pracovnej zmluvy.
Potrebné povolenia
Vybavenie aprobácie a potrebných povolení trvá v závislosti od krajiny 6-8 týždňov. Náš právny zástupca vybaví za Vás potrebné zaležitosti a poskytne právne poradenstvo zadarmo.
Po nástupe do nemocnice
Sme Vám k dispozícii aj po nástupe do zamestnania a s Vašimi otázkami Vám ochotne pomôžeme.
 

LEKÁRI ŠVAJČIARSKO

Švajčiarsko disponuje v porovnaní s Nemeckom percentuálne podstatne menším počtom voľných pracovných miest pre lekárov a zdravotné sestry.
Podmienky na získanie pracovného miesta sú náročnejšie, no s nárokmi korešponduje aj platové ohodnotenie.
Medeurix sa zameriava hlavne na nemocnice do 200 lôžok v nemecky hovoriacich kantónoch pre lekárov so znalosťou nemčiny aspoň na úrovni C1 a pokročilými klinickými znalosťami.
Pri záujme o miesto Vám vieme zabezpečiť potrebnú zahraničnú literatúru a konzultácie.